Semalt: Hur man extraherar data från webbplatser med hjälp av Heritrix och Python

Webskrapning, även benämnd som utvinning av webbdata, är en automatiserad process för att hämta och erhålla semistrukturerad data från webbplatser och lagra dem i Microsoft Excel eller CouchDB. Nyligen har många frågor ställts om den etiska aspekten av utvinning av webbdata.

Webbplatsägare skyddar sina e-handelswebbplatser med hjälp av robots.txt, en fil som innehåller skrapsvillkor och policyer. Att använda rätt webbskrapverktyg säkerställer att du upprätthåller goda relationer med webbplatsägare. Emellertid kan okontrollerade ambushingwebbsservrar med tusentals förfrågningar leda till överbelastning av servrarna och därmed få dem att krascha.

Arkivera filer med Heritrix

Heritrix är en högkvalitativ webbcrawler utvecklad för webbarkiveringsändamål. Heritrix tillåter webbskrapare att ladda ner och arkivera filer och data från webben. Den arkiverade texten kan användas senare för webbskrapningsändamål.

Att göra många förfrågningar till webbplatsservrar skapar massor av problem för ägare av e-handel. Vissa webbskrapare tenderar att ignorera filen robots.txt och gå vidare med att skrapa begränsade delar av webbplatsen. Detta leder till brott mot webbplatsens villkor och policyer, ett scenario som leder till en rättslig åtgärd. För

Hur extraherar jag data från en webbplats med Python?

Python är ett dynamiskt, objektorienterat programmeringsspråk som används för att få användbar information över webben. Både Python och Java använder högkvalitativa kodmoduler istället för en lång listad instruktion, en standardfaktor för funktionella programmeringsspråk. Vid webbskrapning hänvisar Python till kodmodulen som refereras till i Python-banfilen.

Python arbetar med bibliotek som vackra soppa för att ge effektiva resultat. För nybörjare är Beautiful Soup ett Python-bibliotek som används för att analysera både HTML- och XML-dokument. Python-programmeringsspråk är kompatibelt med Mac OS och Windows.

Nyligen har webbansvariga föreslagit att använda Heritrix-sökroboten för att ladda ner och spara innehåll i en lokal fil, och senare använda Python för att skrapa innehållet. Det främsta syftet med deras förslag är att avskräcka handlingen att göra miljoner förfrågningar till en webbserver och äventyra webbplatsens prestanda.

En kombination av Scrapy och Python rekommenderas starkt för webbskrapningsprojekt. Scrapy är en Python-skriven webbskrapnings- och webbskrapningsram som används för att genomsöka och extrahera användbar data från webbplatser. För att undvika skrotning på webben, kolla in webbplatsens robots.txt-fil för att kontrollera om skrotning är tillåten eller inte.

mass gmail